Taxaties

U wilt de taxatiewaarde weten van een woning of bedrijfspand ?

U wilt een objectieve waarde weten van een bedrijfspand, woning, appartement, bovenwoning, recreatiewoning? Een taxatierapport geeft hier antwoord op. Wij geven een 100% garantie dat het taxatierapport wordt geaccepteerd door alle geldverstrekkers in Nederland. Dit kunnen wij garanderen, omdat onze gecertificeerd taxateurs zijn aangesloten bij de VBO en staan ingeschreven in de taxatieregisters van het NRVT, VastgoedCert en/of het SCVM. Onze taxatierapporten voldoen te allen tijde aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering bedrijfsonroerendgoed en woonruimte, vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF).

NWWI

Poels makelaars is aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) Het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Een NWWI taxatie is vereist door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

NRVT

Tevens zijn onze taxateurs ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). De NRVT is een branchebreed platform voor de registratie van taxateurs in onroerende zaken, verdeeld over de volgende Kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ. Taxateurs geregistreerd bij het NRVT voeren de titel Register-Taxateur, RT. Deze titel is een kwaliteitswaarborg en communiceert dat de taxateur die deze titel voert de internationale taxatiestandaarden EVS/IVS hanteert, de gedrags- en beroepsregels van het NRVT volgt en daarop aanspreekbaar is.

Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen en dienen in het bezit te zijn van een theorie- alsmede een praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende voorwaarden. Taxateurs ingeschreven bij het NRVT moeten permanente educatie volgen, daarnaast is er doorlopend toezicht op deze educatieverplichting, de praktijkwerkzaamheid (de portfolioverplichting, indien van toepassing) en de kwaliteitszorg.

Mogelijke doeleinden voor een waardebepaling middels een taxatierapport:

 • Financieringsaanvragen (ook voor oversluiten van uw financiering en/of verbouwingen)
 • Aankoop of verkoop beslissingen van onroerendgoed als particulier of bedrijfsmatig
 • Boedelscheiding in geval van echtscheiding
 • Boedelverdeling in geval van vererving
 • Herbouwwaarde vaststelling voor de verzekering
 • Vaststelling huurwaarde
 • Waardevaststelling in verband met successie
 • Onteigening
 • Bedrijfsoverdracht
 • Waardering van onroerend goed portefeuilles
 • WOZ waarderingen en tegentaxaties

Er zijn dus voor veel doeleinden taxaties mogelijk. Informeren naar de mogelijkheden en onze scherpe tarieven en wij informeren u graag wanneer en welke taxatie nodig is.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op!